Jak wypełniać książkę korespondencji?

W dzisiejszym świecie biznesowym, gdzie wymiana informacji odbywa się błyskawicznie, uporządkowanie dokumentacji staje się kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Jednym z narzędzi, które pomaga w osiągnięciu tego celu, jest książka korespondencji. Czym ona jest i dlaczego warto ją prowadzić?

jak wypełniać książkę korespondencji

Podstawowe informacje o książce korespondencji

Definicja książki korespondencji

Książka korespondencji to rejestr, w którym ewidencjonuje się przychodzącą i wychodzącą korespondencję firmy. Może ona przybierać formę papierową lub elektroniczną. Jej głównym celem jest uporządkowanie przepływu informacji i ułatwienie dostępu do potrzebnych dokumentów.

Główne funkcje książki korespondencji:

 • Rejestracja korespondencji: Obejmuje to nadanie numeru rejestracyjnego, datę wpływu/wysyłki, dane nadawcy/odbiorcy, krótką treść i inne istotne informacje.
 • Ułatwianie wyszukiwania: Dzięki uporządkowanej strukturze i systemowi indeksowania, można szybko odnaleźć potrzebne dokumenty.
 • Kontrola obiegu informacji: Pozwala na śledzenie historii korespondencji i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa: Umożliwia kontrolę nad poufnymi danymi i dokumentami.
 • Ułatwienie archiwizacji: Uporządkowana dokumentacja jest łatwiejsza do archiwizowania i przechowywania.

Rodzaje korespondencji

W książce korespondencji można rejestrować różne typy korespondencji, m.in.:

 • Listy tradycyjne: Korespondencja papierowa wysyłana pocztą.
 • E-maile: Wiadomości elektroniczne wysyłane i odbierane za pomocą poczty elektronicznej.
 • Faxy: Dokumenty wysyłane i odbierane za pomocą urządzenia faxowego.
 • Przesyłki kurierskie: Pakiety i przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie.
 • Dokumenty elektroniczne: Pliki PDF, DOC, XLS itp.
 • Inne: Notatki z rozmów telefonicznych, korespondencja wewnętrzna itp.

Dodatkowe informacje

Książka korespondencji może zawierać również inne kolumny i pola, w zależności od specyfiki firmy i jej potrzeb. Istnieje wiele gotowych szablonów książki korespondencji dostępnych online, które można dostosować do własnych potrzeb.

Prowadzenie książki korespondencji może być czasochłonne, dlatego warto rozważyć skorzystanie z oprogramowania do zarządzania korespondencją. Programy te automatyzują wiele zadań, takich jak rejestracja korespondencji, przypisywanie numerów i indeksowanie.

Pamiętaj:

 • Dokładne prowadzenie książki korespondencji jest kluczowe dla utrzymania porządku w dokumentach i zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy.
 • Istnieje wiele sposobów prowadzenia książki korespondencji, dlatego należy wybrać taki, który najlepiej odpowiada specyfice firmy.
 • Dostępne są oprogramowania do zarządzania korespondencją, które mogą ułatwić prowadzenie rejestru.

Przygotowanie do wypełniania książki korespondencji

Wybór odpowiedniego narzędzia

Pierwszym krokiem w prowadzeniu książki korespondencji jest wybór odpowiedniego narzędzia. Do wyboru mamy dwa główne formaty:

Książka korespondencji papierowa:

 • Zalety:
  • Prosta i intuicyjna w użyciu
  • Nie wymaga dostępu do komputera
  • Może być przydatna w przypadku braku zasilania
 • Wady:
  • Może być czasochłonna w prowadzeniu
  • Trudniej wyszukiwać informacje
  • Istnieje ryzyko zagubienia lub uszkodzenia dokumentów

Książka korespondencji elektroniczna:

 • Zalety:
  • Szybka i łatwa w prowadzeniu
  • Łatwe wyszukiwanie informacji
  • Możliwość tworzenia kopii zapasowych
 • Wady:
  • Wymaga dostępu do komputera i oprogramowania
  • Może być droższa wdrożyć
  • Istnieje ryzyko awarii systemu

Wybór formatu zależy od specyfiki firmy i jej potrzeb. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Ilość korespondencji: Jeśli firma otrzymuje i wysyła dużą ilość korespondencji, lepszym rozwiązaniem może być format elektroniczny.
 • Budżet: Książka korespondencji elektroniczna może być droższa wdrożyć, ale może zaoszczędzić czas i pieniądze w dłuższej perspektywie.
 • Umiejętności pracowników: Jeśli pracownicy nie są zaznajomieni z komputerami, lepszym rozwiązaniem może być format papierowy.

Zbieranie niezbędnych danych

Do prawidłowego prowadzenia książki korespondencji potrzebne są następujące informacje:

 • Data wpływu/wysyłki: Dokładna data i godzina wpływu/wysyłki korespondencji.
 • Nadawca/odbiorca: Dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy korespondencji (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres).
 • Rodzaj korespondencji: Typ korespondencji (np. list, e-mail, fax, przesyłka kurierska).
 • Numer rejestracyjny: Unikalny numer identyfikacyjny dla każdego wpisu w książce korespondencji.
 • Krótka treść: Zwięzłe streszczenie treści korespondencji.
 • Dodatkowe informacje: Opcjonalnie można dodać inne informacje, takie jak numer referencyjny, status korespondencji (np. oczekuje na odpowiedź, zamknięta), uwagi itp.

Ważne jest, aby wszystkie wpisy w książce korespondencji były dokładne i kompletne. Ułatwi to wyszukiwanie informacji i zapewni rzetelny rejestr korespondencji firmy.

Dodatkowe wskazówki

 • Przed rozpoczęciem prowadzenia książki korespondencji warto ustalić procedury wewnętrzne, które określają, jak i kiedy rejestrować korespondencję.
 • Należy regularnie aktualizować książkę korespondencji i na bieżąco wprowadzać nowe wpisy.
 • Książka korespondencji powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu i dostępna dla osób uprawnionych.

Prowadzenie książki korespondencji może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to prosty proces, który można łatwo wdrożyć w firmie. Dzięki systematycznemu prowadzeniu książki korespondencji, firma może poprawić organizację, zwiększyć efektywność i ułatwić dostęp do kluczowych informacji.

Kroki do wypełniania książki korespondencji

Prawidłowe prowadzenie książki korespondencji wymaga systematycznego i dokładnego rejestrowania danych. Poniżej przedstawiamy cztery kroki, które należy wykonać, aby poprawnie wypełnić każdy wpis:

Krok 1: Data i czas otrzymania/wysłania korespondencji

Dokładna data i godzina wpływu/wysyłki korespondencji to kluczowe informacje, które ułatwiają śledzenie historii korespondencji i identyfikację potencjalnych opóźnień. Należy rejestrować datę w formacie dd-mm-yyyy, a godzinę w formacie hh:mm.

Przykład:

 • Data wpływu: 2024-06-11 10:30
 • Data wysyłki: 2024-06-12 14:15

Dlaczego dokładność jest ważna?

 • Umożliwia śledzenie terminów odpowiedzi i realizacji spraw.
 • Pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i opóźnień.
 • Ułatwia wyszukanie konkretnych wpisów w książce korespondencji.

Krok 2: Nadawca i odbiorca

Poprawna identyfikacja nadawcy i odbiorcy korespondencji jest niezbędna dla prawidłowego jej przypisania i archiwizacji. Należy rejestrować imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy, adres oraz inne istotne dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail).

Przykład:

 • Nadawca: Jan Kowalski, ul. Warszawska 10, 00-001 Warszawa, email: [usunięto adres e-mail]
 • Odbiorca: Firma XYZ sp. z o.o., ul. Krakowska 20, 30-030 Kraków

Wskazówki:

 • W przypadku korespondencji elektronicznej, należy rejestrować adres e-mail nadawcy i odbiorcy.
 • Jeśli korespondencja jest kierowana do określonego działu lub osoby w firmie odbiorcy, należy to również zanotować.

Krok 3: Rodzaj korespondencji

Kategoryzowanie korespondencji według typu ułatwia jej wyszukiwanie i analizowanie. Do najczęściej spotykanych typów korespondencji należą:

 • Listy tradycyjne
 • E-maile
 • Faxy
 • Przesyłki kurierskie
 • Dokumenty elektroniczne (np. pliki PDF, DOC, XLS)
 • Notatki z rozmów telefonicznych
 • Korespondencja wewnętrzna

Przykład:

 • Rodzaj korespondencji: E-mail
 • Rodzaj korespondencji: Przesyłka kurierska (DHL)

Krok 4: Krótki opis zawartości

Zwięzłe i precyzyjne opisywanie treści korespondencji pozwala na szybkie zapoznanie się z jej tematem bez konieczności czytania całej wiadomości. Opis powinien zawierać najważniejsze informacje, takie jak:

 • Temat korespondencji
 • Cel korespondencji
 • Krótkie streszczenie treści
 • Podjęte działania lub zalecenia

Przykład:

 • Opis: Zapytanie o ofertę na dostawę materiałów biurowych.
 • Opis: Potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy.

Wskazówki:

 • Stosuj słowa kluczowe, które ułatwią wyszukiwanie konkretnych wpisów.
 • Unikaj długich i skomplikowanych zdań.
 • Bądź rzeczowy i konkretny.

Podsumowanie

Prawidłowe wypełnianie książki korespondencji wymaga dokładności i systematyczności. Stosując się do powyższych kroków, możesz stworzyć rzetelny i uporządkowany rejestr korespondencji, który będzie cennym źródłem informacji dla Twojej firmy.

Pamiętaj:

 • Dokładnie rejestruj daty i godziny.
 • Poprawnie identyfikuj nadawców i odbiorców.
 • Kategoryzuj korespondencję według typu.
 • Twórz zwięzłe i precyzyjne opisy treści.

Dzięki starannemu prowadzeniu książki korespondencji, Twoja firma zyska na organizacji, efektywności i bezpieczeństwie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak prowadzić książkę korespondencji i jakie korzyści może przynieść jej stosowanie w Twojej firmie lub urzędzie? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi rozdziałami naszego bloga!